Menu

​"Mini" stabilni sistem

​"Mini" stabilni protivpožarni sistem

Samoaktivirajući, efikasan i lak za upotrebu za gašenje požara u kuhinjama ili manjim zapaljivim prostorima.

 

Prednosti

  • Sistem se aktivira samo kada temperatura poraste.
  • Nema lažnih alarma.
  • Bonpet tečnost je neškodljiva za životnu sredinu i ljude.
  • 20-godišnji vek trajanja uz redovno održavanje.
  • 1 godina garancije.
  • Održavanje je ograničeno samo na prebacivanje tečnosti Bonpet.
  • Gašenje bez zaptivanja prostorije (u poređenju sa CO2).
  • Nema dodatnih oštećenja tokom gašenja i lako se čisti...
  • Stvara sloj na površini da spreči ponovno paljenje.
  • Održavanje nije tehnički teško.
  • Neograničene mogućnosti za otkrivanje i posledično gašenje požara u ranim fazama.
  • Lako se postavljaju fleksibilne cevi za otkrivanje požara; požar se može otkriti na svim lokacijama sa visokim stepenom opasnosti od požara, kao na nepristupačnim lokacijama.
  • Nijedan spoljni faktor ne može pokrenuti detektor (kao što su vibracije, udari, visoka koncentracija ulja, masti ili prašine). .
  • Izvor i napon ne mogu pokrenuti detektor.
  • Slovenački proizvod.

Mini stabilni protivpožarni sistem

Funkcija
Funkcioniše kao posebna cev koja deluje kao detektor toplote. Cev je fleksibilna i elastična i može se postaviti svuda. Na jednom kraju cev je spojena na poseban ventil sa zamkom, a na drugom kraju na ručni okidač. Cev je pod pritiskom od 18 bara, prečnika 6 mm. Cev se transformiše i aktivira na temperaturi od 160-180°C. U slučaju požara visoka temperatura i plamen izazivaju eksploziju cevi što dovodi do pada pritiska u cevi što izaziva samoaktivaciju i gašenje požara.

Mogućnost ručnog aktiviranja
Može se pokrenuti pritiskom na dugme za aktiviranje na kraju fleksibilne cevi. Komponenta dugmeta za aktiviranje je manometar koji meri pritisak u cevi.

Cevovod
Iza rezervoara je otvor DN15, a iza tog otvora je cev od bakra ili pocinkovanog gvožđa ili nerđajućeg čelika, u zavisnosti da li se postavlja unutra ili napolju. Cevi se moraju ispitati testom pritiska od 20 bara.

Različite primene
Mini stabilni sistem se može prilagoditi potrebama kupca tako da se zaštite mašine, prostori sa motorima ili druge radne površine.

 

​"Mini" stabilni protivpožarni sistem

Tehničke karakteristike

  • Kapacitet sredstava za gašenje požara: od 6 do 12 L
  • Kapacitet potisnog gasa: od 1 do 4 L
  • Radni pritisak: mak 16 bar
  • Trajanje disperzije: od 20 do 30 sek (zavisi od sistema)
  • Površina za idealan efekat gašenja: termo blok 8m2 ili površina 10m2
  • Broj mlaznica: max 9

​"Mini" stabilni protivpožarni sistem

​"Mini" stabilni sistem

Galerija