Menu

Aparati za gašenje požara

Aparati za gašenje požara

Jednostavan i siguran za upotrebu, aparat za gašenje požara za sve koji vole klasiku.

 

Prednosti

  • Ručna upotreba.
  • Unutrašnja i spoljašnja upotreba.
  • Posebno efikasan protiv ulja i masti (klasa F).
  • 2-godišnja garancija.
  • Očekivani životni vek 20 godina, ako se pravilno održava.
  • Efikasan protiv svih vrsta požara (A, B i F).
  • Čuva čovekovu i životnu sredinu (bez halona).
  • slovenački (EU) proizvod.

Aparati za gašenje požara

Funkcija
Pripreme za gašenje sa aparatom za gašenje Bonpet: puštamo crevo, izvlačimo osigurač, pritiskamo polugu za otpuštanje, pritiskamo polugu drške, mlaz tečnosti usmerimo na izvor požara i pomeramo ručicu sa dasna na levo.
Bonpet 2l aparati za gašenje požara su pod stalnim pritiskom i dolaze bez drške. Kada je osigurač uklonjen, potrebno je samo pritisnuti ručku da bi se aparat za gašenje aktivirao. To se jasno vidi na meraču pritiska..
Svaki aparat za gašenje ima uputstva za upotrebu, ali je čitanje neposredno pre upotrebe nemoguće. Pročitajte ih sada da ne bude kasno!

Održavanje
Svake godine po isteku dve godine od dana kupovine.

Zapremina
Dostupan u 2 varijante, 2L i 6L.

 

 

Tehničke karakteristike

Sposobnost gašenja požara 2L: 8A, 55B, 25F

Sposobnost gašenja požara 6L: 27A, 144B, 75F

Aparati za gašenje požara

Pogledajte demonstracije naših proizvoda: